44-تحلیل غیر خطی ستونهای بتن آرمه به روش اجزا محدود

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاثیر مشارکت روستائیان بر میزان توسعه روستا ۲۵ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح 71 ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاریخچه آجر 19 ص

سوالات نیمسال دوم 94-95 پیام نور با پاسخنامه

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاريخچه تأسيس ايران خودرو ۵۰ ص

45-تحلیل دینامیكی سازه های جداسایز شده با سیستم های جداساز غیر خطی

46-تحلیل عددی سه بعدی جهت بررسی تاثیر الگوی حفاری در NATM

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاريخچه سيستم سوخت رساني انژکتوري ديزلي ۱۲ ص

47-تحلیل كارآمدی سیستم مونوریل در حمل و نقل انبوه شهری

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاريخچه عدد رشته معماری 22 ص

48-تاثیر حالات مختلف بارگذاری در تحلیل بار فزاینده سكوهای ثابت فلزی دریایی در خلیج فارس

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاریخچه منبت 85 ص

49-بررسی تحلیل تاثیر ستون مایع میراگر تنظیم شده بر پاسخ لرزه ای سازه های بلند

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاریخچه هنر معرق روی چوب 31 ص

50-تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در دامنه زمان با استفاده از روش های مودال وابسته و غیر وابسته

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاسيس آموزشگاه راهنمايي و رانندگي 34 ص

51-مقایسه نیازهای عملكردی و پارامترهای لرزه ای آیین نامه كانادا و آشتو در تحلیل پلهای بزرگراهی

52-تحلیل رفتار روسازیهای آسفالتی در رمپها و لوپها

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تامین ساختمانی های احداثی ۲۰ ص

53-تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی قوسی

جزوه کامل تاسیسات شهری

54-طراحی یك برنامه تحلیل سدهای بتنی قوسی شی-گرا با فرترن 90

55-بررسی نوع و موقعیت تشكیل مفاصل پلاستیك در قاب های برون محور به كمك تحلیل های دینامیكی غیر خطی

56-تحلیل عددی رفتار روسازی های بلوكی

57-مطالعه تطابقی روشهای بررسی آسیب پذیری كیفی سازه ها در زمین لرزه با توابع ارزیابی تحلیلی

فیلم آموزش کامل رله دیفرانسیل زیمنس مورد استفاده در پست های مترو

58-بررسی روش فنر معادل ارتجاعی در تحلیل خطی پی های گسترده

59-تحلیل وضعیت ایران در شبكه تركیبی حمل و نقل آسیا

60-تحلیل غیر خطی هندسی دینامیكی پوسته های انحنادار با استفاده از اجزای خمیده